Ogłoszenia

ZP/021/16

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych


Oferty należy składać do dnia 9 maja 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
Iwona Cieślik tel. 61 856 92 88

Joanna Stryszyk tel. 61 856 92 89
w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 109034- 2016