Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/021/19

Informacja z otwarcia ofert

Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 21 28 sierpnia 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Florian Cieślewicz

w sprawach formalnych:

Paweł Lembicz