Ogłoszenia

ZP/022/18

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP:575918-N-2018