Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/022/19

Wynik postępowania

 

Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego.


Oferty należy składać do dnia: 07 października  2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:Przemysław Trochowski, Przemysław Grzeszczak

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska