Ogłoszenia

ZP/023/16


Sukcesywne usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 06 maja 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Elżbieta Szwejk tel. 61  8569380


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 107212- 2016