Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/023/17

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 1 września 2017 r. do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka

 
nr publikacji w BZP: 576159-N-2017