Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/023/18

Wynik postępowania

Wykonanie modernizacji systemów sterowania AV w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP:577582-N-2018