Ogłoszenia

ZP/023/20

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania    Oferty należy składać do dnia: 17 września 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016