Uczymy już od 34 434 dni
Ogłoszenia

ZP/024/16


Kompleksowa usługa utrzymania czystości, obsługa szatni w budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ul. Taczaka 9 oraz mycie okien w budynku Collegium Altum  ul. Powstańców Wielkopolskich 16  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 01 lipca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:


Grzegorz Bartkowiak – Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą  tel.: 61 854 30 65


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w Dz.U.U.E: przekazano do publikacji w dniu 21.05.2016