Uczymy już od 34 586 dni
Ogłoszenia

ZP/024/17

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” w zakresie  obejmującym termomodernizację budynku oraz modernizację i przebudowę niektórych elementów budynku Collegium Altum
Oferty należy składać do dnia  11 września 2017 r. do godz.08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP:  577554-N-201

Dokumentacja techniczna:
1. Termomodernizacja
2. Wentylacja