Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/024/19

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania

Oferty należy składać do dnia 18 października 2019 r. do godz. 8:00  24 października 2019 r. do godz. 8:00  29 października 2019 r. do godz. 8:00
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Adrian Kobielski

w sprawach formalnych:

Paweł Lembicz