Ogłoszenia

ZP/024/20


Przedłużenie świadczenia usług serwisowych „Check Point Collaborative Enterprise Support” oraz zakup subskrypcji NGTP

    Oferty należy składać do dnia: 21 września 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016