Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/025/19

Wynik postępowania

 Remont toalet na IV piętrze w budynku „C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,zlokalizowanego przy ul. Towarowej 53 w Poznaniu 

Oferty należy składać do dnia: 22 października  2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Grzegorz Wróblewicz


w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska