Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/026/18

Unieważnienie postępowania

Remont schodów zewnętrznych wraz z podestem przy głównym wejściu do budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu




Oferty należy składać do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr ogłoszenia w BZP: 583363-N-2018