Ogłoszenia

ZP/026/19

Wynik postępowania

 

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 


Oferty należy składać do dnia: 05 listopada 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:Łukasz Burchardt 

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska