Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/026/20

Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego.

    Oferty należy składać do dnia: 6 października 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016