Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/027/15

Wynik postępowania

Korekta, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk prasy uczelnianej  dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Oferty należy składać do dnia  29 kwietnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

Sprawy merytoryczne:

Sylwia Jurga, tel.  61 856-92-92

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79


 
nr publikacji w BZP:  90830-2015