Ogłoszenia

ZP/027/16


Całodobowa obsługa portierni w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

 

Grzegorz Bartkowiak    - Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą tel. 61-854-30-65


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 55467- 2016