Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/027/18

Wynik postępowania

Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń wraz z obsługą szatni w wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
Oferty należy składać do dnia 26 września 2018 r. do godz. 08:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 

w sprawach merytorycznych:

Paulina Pankiewicz, tel. 61 854 32 36

Monika Kryś, tel.: 61 854 30 65

w sprawach formalnych

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79

Przekazano do publikacji  w DZUUE w dniu 16.08.2018 r., ogłoszono w DZUUE w dniu 20.08.2018 r. nr: 2018/S 158-363519