Uczymy już od 34 434 dni
Ogłoszenia

ZP/027/20

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania    Oferty należy składać do dnia: 1 października 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016