Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/028/15

Wynik postępowania
Oferty należy składać do dnia  24 kwietnia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Joanna Laskowska  tel.: 61 856 94 68

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  49805-2015