Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/028/19

 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i  akcesoriów VR


Oferty należy składać do dnia: 19 listopada 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016