Ogłoszenia

ZP/030/16

Remont toalet na parterze i II piętrze w Hali Sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia  1 3 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 124370- 2016
                                   60073-2016