Ogłoszenia

ZP/030/18

Wynik postępowania

Ubezpieczenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 4 września 2018 r. do godz. 10:00       
7 września 2018 r. do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 

w sprawach merytorycznych:
Katarzyna Klecha-Natonik, tel.: 61 856 92 69

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

nr publikacji w BZP:603685-N-2018