Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/030/19

 

Rozbudowa infrastruktury serwerowej i VDI


Oferty należy składać do dnia: 10 grudnia 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016