Uczymy już od 34 434 dni
Ogłoszenia

ZP/030/20

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu      Oferty należy składać do dnia: 2 4 grudnia 2020 r. godz. 8:00 
    w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016