Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/031/15

Unieważnienie postępowania
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  14 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak – tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 104268 - 2015