Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/031/16

Remont pomieszczeń w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  16 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 

Zdzisław Flaczyński - tel.: 61 856 94 62
w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 63779- 2016