Ogłoszenia

ZP/032/16

Remont toalet na VI, VII i VIII piętrze w bud. Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia  7 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
Grzegorz Wróblewicz - tel.: 61 856 94 64

Roman Kolasiński – tel.: 61856 94 67
w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 129756- 2016