Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/032/18

Wynik postępowania

Przedłużenie gwarancji i świadczenie usług serwisowych dla urządzeń sieci komputerowej oraz oprogramowania firmy Cisco Systems

Oferty należy składać do dnia 2 października 2018 r. do godz. 08:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Trochowski

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP: 621065-N-2018