Ogłoszenia

ZP/033/16

Sukcesywne usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (część I) oraz korekty językowej (część II) tekstów i dokumentów z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 
23 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
27 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
29 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 87635 - 2016