Ogłoszenia

ZP/034/17

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania

Oferty należy składać do dnia 31 października 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka

 
nr publikacji w BZP: 605597-N-2017
                                   500049154-N-2017