Ogłoszenia

ZP/035/15

Wynik postępowania

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz  artykułów cateringowych-jednorazowych”

Oferty należy składać do dnia  7 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Iwona Pospieszna-Filakiewicz tel. 61/856-95-96 lub 61/856-39-89

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 98058 - 2015