Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/035/16


Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:Iwona Pospieszna-Filakiewicz, Sergiusz Konatkiewicz tel. 61/856-95-96 lub 61/856-39-89

Bolesław Lemke   tel. 61/856-95-96 


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:        78673 - 2016