Uczymy już od 34 434 dni
Ogłoszenia

ZP/035/18

Wynik postępowania

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i oprogramowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia 29 sierpnia 2018 r. do godz. 8:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 

w sprawach merytorycznych:
Adrian Kobielski

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka

nr publikacji w BZP:606835-N-2018