Ogłoszenia

ZP/036/15

Prace remontowe dekarskie w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  27 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński tel.: 61 856 95 43

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 110684-2015