Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/036/17

Dostawa, instalacja i uruchomienie elementów systemu sieci komputerowej dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz ich integracja z istniejącą siecią Zamawiającego.

Oferty należy składać do dnia 7 listopada 2017 r. do godz. 10:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka

 
nr publikacji w BZP: 608351-N-2017