Ogłoszenia

ZP/037/15

Unieważnienie postępowania
Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla  jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  8 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Iwona Pospieszna-Filakiewicz tel.: 61 856 95 96

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 100172-2015

c