Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/037/16

Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowychOferty należy składać do dnia 1 lipca 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 100145 - 2016