Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/037/18

Unieważnienie postępowania

Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP

Oferty należy składać do dnia 27 listopada 17 grudnia 2018 17 stycznia 31 stycznia 7 lutego 20 lutego 26 lutego 2019 r. do godz. 8:00 
w postaci elektronicznej za pomocą platformy zakupowej:  

w sprawach merytorycznych:
Przemysław Grzeszczak

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka