Ogłoszenia

ZP/038/15

Wynik postępowania

Doradztwo dla proekologicznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oferty należy składać do dnia  15 maja 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

Sprawy merytoryczne:

Beata Szyszka tel.: 61 854 37 38

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79


 
nr publikacji w BZP:  106552-2015