Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/038/17

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu   Ekonomicznego w Poznaniu w terminie: od dnia zrealizowania aktualnie obowiązującej umowy do 31 grudnia 2018 roku lub od1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, stosownie do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia. 

Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Iwona Pospieszna-Filakiewicz, Łukasz Burchardt, Bolesław Lemke

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka

 
nr publikacji w BZP: 612801-N-2017