Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/040/16


Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń wraz z obsługą szatni w wybranych obiektach i domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

w terminie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku


Oferty należy składać do dnia 01 września 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Grzegorz Bartkowiak – Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą tel.: 61 854 30 65 - w zakresie usług porządkowych oraz obsługi szatni w budynku C przy ul. Towarowej 53, w budynku B przy al. Niepodległości 12 (część A), w budynku CEUE przy ul. Towarowej 55 (część B), w budynku SJO przy ul. Taczaka 9 (część C), budynek Archiwum przy ul. Andrzejewskiego 11/17 (część D).

Jarosław Wojciechowski – Kierownik Domu Studenckiego Atol tel.: 61 866 03 31 - w zakresie usług porządkowych Domu Studenckiego Atol (część E).

Renata Różańska - Piwecka – Kierownik Domu Studenckiego Dewizka i Feniks tel. 61 820 04 11 – w zakresie usług porządkowych Domu Studenckiego Dewizka i Domu Studenckiego Feniks (część E).

Renata Rabijewska – Kierownik Działu Spraw Studenckich tel.: 61 856 95 66 - w zakresie usług porządkowych w mieszkaniach służbowych (część E).

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 

Przekazano Urzędowi Publikacji  Unii Europejskiej:22.07.2016 r.