Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/040/17

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 29 listopada 1 grudnia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP:  619620-N-2017