Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/041/17

Sukcesywna dostawa podzespołów i akcesoriów komputerowych

Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

 
nr publikacji w BZP: 622003-N- 2017