Uczymy już od 35 007 dni
Ogłoszenia (archiwalne)

ZP/042/16

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuOferty należy składać do dnia 29 września 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak, tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 311510-2016
                                    311585-2016