Ogłoszenia

ZP/043/16Prenumerata czasopism polskich na rok 2017 r.


Oferty należy składać do dnia 20 października 2016 r. do godz. 08:00
26 października 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Maria Jolanta Wardaszko tel. 61 854 33 52

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 

Publikacja w BZP: 322035  z dnia 12.10.2016 r.