Uczymy już od 34 552 dni
Ogłoszenia

ZP/043/17

Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania

Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka

 
nr publikacji w BZP: 613111-N-2017