Uczymy już od 34 431 dni
Ogłoszenia

ZP/044/15

Wynik postępowania
Dostawa oprogramowania oraz miernika do Pracowni Oceny Oddziaływania na Środowisko
Oferty należy składać do dnia  9 lipca 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maciej Chudak tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 162258-2015