Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/045/17

Unieważnienie postępowania

Kompleksowa usługa utrzymania czystości wybranych pięter pomieszczeń w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w terminie od 01 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.12.2017 r.
ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.12
.2017 r. pod nr: 2017/S 236-491522